Havnø Mølles Venner og Havnø Møllelaug

Havnø Møllelaug

Møllelauget er en gruppe af frivillige kvinder og mænd, der deltager i vedligeholdelsen af møllen og maler mel i forbindelse med arrangementer på møllen. Hvis du er interesseret i at deltage - eller bare at høre om laugets arbejde - kan du kontakte os på tlf. 2388 8854 eller via kontaktformularen til højre.

Vi forventer ikke, at du har særlige forudsætninger. Oplæringen sørger vi for i fællesskab. Vi har et godt kammeratskab og altid plads til en til!


Havnø Mølles Venner

Havnø Mølles Venner er en forening, der i henhold til sine vedtægter har tilformål at eje og bevare Havnø Mølle. Driften af møllen foretages i samarbejde med Nordjyske Museer.
Gennem kontingenter, indsamlinger og arrangementer for offentligheden indsamler foreningen midler til vedligeholdelses- og restaureringsarbejder på møllen.

I samarbejde med museet gennemfører Havnø Mølles Venner planlægningen og gennemførelsen af den årlige mølledag og høstfesten. Foreningen arrangerer også hvert år et jule-mølle-nisse-markedet i museets lokaler. 

Du kan se mere på foreningens hjemmeside.

Kontingentet er 125 kr. Indmeldelse i foreningen kan ske via kontaktformularen til højre.

Støt op om bevaringen af Havnø mølle, og meld dig ind i dag!