Sønderho Mølle

Sønderho Mølle  

Adresse: Vester Land 44, Sønderho, 6720 Fanø
55.356477, N 8.464966 Ø


Historie:

Fanø var oprindeligt krongods, og derfor var øboerne forpligtet til at benytte Kongens mølle i Ribe. Dog var der aldrig nogen, der gjorde ophævelser over, at de i vintermånederne søgte til Nordby Mølle.
Efter stormfloden i 1696, hvor Kongens mølle i Ribe blev ødelagt, søgte sønderhoningerne om bevilling til, at pastor Engelstoft måtte opføre en mølle. Den første lovlige mølle blev således en stubmølle, som pastoren lod opføre i nærheden af præsteboligen i Sønderho i 1701.
Pastor Engelstoft var en stridslysten herre, der ofte kom på kant med sine sognebørn og førte mange processer med dem, og de blev da også hurtigt uenige om mølledriften. Sønderhoningerne begyndte derfor at benytte andre møller. Engelstoft slæbte igen sine sognebørn i retten, hvor dommen lød, at sønderhoningerne skulle benytte den mølle, de selv havde bedt om.

I 1741 var Sønderho sogn blevet frikøbt fra kongen, og efter kongelig bevilling fik den daværende ejer lov til i 1760 at flytte møllen nærmere byen til det sted, hvor Sønderho Mølle siden har stået. Stubmøllen brændte i 1770, men genopførtes som stubmølle samme år. Uden at have søgt bevilling indlage ejerne et grynværk. Dette forhold blev først opdaget i 1793, og ejerne blev da afkrævet 40 rdl. for de forløbne 20 år. Denne sidste stubmølle nedbrændte totalt i 1894.


Den hollandske mølle, som står i Sønderho i dag, er først bygget i 1896. Det er en gallerihollænder med undermølle i grundmur og en ottekantet overmølle i træ beklædt med pap. Møllen har kværnloft og et lavt stjernehjulsloft foruden hatten, der er løgformet og ligeledes beklædt med pap.

Teknisk indretning:

Møllen har vindrose og gangtøj (hjul, aksler og drev) af jern, der i sin tid blev leveret af Frichs i Århus. Denne fabrik lavede møllegangtøj i støbejern, som solgtes som samlesæt. I 1928 var møllen meget forfalden, og en kreds af beboere oprettede derfor en fond med bevaringens af møllen som formål. Desværre valgte man i 1943 at finansiere det nye galleri ved at sælge alt jerngangtøjet. Gangtøjet blev i 1990 retableret ved hjælp af tilsvarende dele fra den nedrevne Nørlanggård Mølle mellem Randers og Hadsund.