Sæby Vandmølle

Sæby Vandmølle  

Adresse: Frederikshavnsvej 1, 9300 Sæby.
57.336262 N, 10.520375 ØHistorie:

1640 blev der opført en vandmølle ved Sæby Ås udløb i Kattegat. Bortset fra et par perioder i 1600-tallet, hvor møllen var krongods, så tilhørte den Sæbygård indtil 1747. Elisabeth Bille nyopførte kornmøllen i 1710 og fik ret til at opkræve bropenge af folk, der krydsede mølledæmningen. Møllen havde to vandhjul.

Møllen var i drift helt frem til 1930. Så sent som i 1921 blev vandhjulene udskiftet med en turbine, der producerede strøm til ejendommen indtil 2003.

Vandmøllen har som resultat af EUs vandrammedirektiv mistet en del af sin opstemning. Turbinen må ikke længere benyttes.

Teknisk indretning:

Turbine og generator er velbevaret, men må ikke bruges.


Møllehuset er i dag indrettet til bolig.