Skovsgaard Mølle

Skovsgaard Mølle  

Adresse: Påøvej 1, Hennetved, 5900 Rudkøbing.
54.838912, N 10.743602 Ø

Historie:

Den nuværende Skovsgård Mølle er bygget i 1904 som erstatning for en hollandsk mølle, der brændte. Officielt var brandårsagen, at møllen var løbet varm i et leje. Mølleren var dog overbevist om, at branden var påsat, idet han havde modtaget nogle trusselsbreve. Den velhavende møller mente, at han var blevet offer for misundelse.
Den nedbrændte mølle var bygget i 1836 og havde erstattet en stubmølle, der ligeledes var brændt.

Den nuværende mølle er bygget med automatisk krøjning (vindrose) og svikning (klapper på vingerne). Den har gangtøj af jern, hvilket er typisk for det sene opførelsestidspunkt. Indretningen er lidt utraditionel, idet sigterne er placeret på et loft over kværnene, og ikke som normalt på broloftet under kværnene. Det betyder, at det var helt nødvendigt med kopelevatorer til at befordre malegodset op til sigterne.


Møllegården er bygget i 1830. Det er et meget smukt anlæg i bindingsværk med stråtag. Fra bakken har man kunnet køre direkte ind på lofterne, der har været brugt som kornlagre.


Møllen var i drift indtil slutningen af 1950'erne. I 1984 blev den restaureret, men i 2002-2003 gennemgik den igen en omfattende restaurering, efter at en storm i 1999 havde revet en vinge af og forvoldt skader på møllehat og skrog.

Teknisk indretning:

Møllen hører til de sent opførte vindmøller og er da også ret moderne i sin indretning. Den er bygget med automatisk krøjning og svikning, samt gangtøj af jern. Ikke blot hathjul og krondrev er af jern. Det er også stjernehjul og drev.


Foruden kværnene er der en lille valsestol (se billede til højre), en kageknuser (til at knuse foderkager med) og såvel tromle- som Ascaniasigte. Møllen fik hjælpemotor (16 HK) i 1913.