Øster Hurup Mølle

Øster Hurup Mølle  

Adresse: Ved Møllen, Øster Hurup, 9560 Hadsund
56.802993, N 10.269728 Ø


Historie:

Jørgen Jensen i Hedegårde var efter sigende ikke nogen god landmand. Han spillede i lotteriet, og hver gang der blev udtrukket præmier, gik han til Aalborg, hvor trækningen fandt sted. Endelig en dag i 1862 kom han hjem og sagde: »Nu har vi vundet Ane«. Konens begejstring begrænsede sig til et: »Det var sandelig også på tide«. Pengene investerede de i opførelsen af Øster Hurup vindmølle.

Sådan lyder historien, som er overleveret i Øster Hurup, men kigger man i brandforsikringens arkiv, så ses det dog, at Jørgen Jensen ikke var eneejer af møllen.

Møllen er en hollandsk mølle bygget af fyr- og egetræ på en grundmuret kælder i to stens tykkelse og 2,5 m høj. For neden er møllen godt 8 m i diam. og ved kværnloftet 8,8 m. Møllen var dengang tækket med strå og havde et vindfang på 19,5 m. Stråtaget blev før 1900 skiftet ud med er spåntag.

Den 22. april 1939 blev møllen raseret voldsomt af et kuglelyn. Den blev dog hurtigt renoveret.
Den sidste møller, Hans Chr. Andreasen, døde i 1951, og med ham stoppede mølleriet i Øster Hurup for stedse. På det tidspunkt havde møllen kun én vinge.

Teknisk indretning:
Møllen havde en melkværn, en brækkværn til gryn og og en pillesten til afskalning af gryn. Hertil var der tromlesigte og en sorterersigte(sikkert et sorterebord til gryn).

Øster Hurups sidste møller, Hans Chr. Andreasen, overtog møllen i 1908 og lod den modernisere. Der blev installeret en 8 hk petroleumsmotor, der dog udelukkende blev brugt, når der ikke var vind. Det gjaldt jo om at spare på den dyre petroleum.