Aarsdale Mølle

Aarsdale Mølle  

Adresse: Gaden 44, 3740 Aarsdale
55.10401 N,15.143548 Ø

Historie:
I 1876 købte bonden Hans Peter Mikkelsen en grund syd for Aarsdale, og året efter opførte han en gedigen ottekantet murmølle på stedet.

Op til kværnloftet er muren sat i natursten. Det fortælles at der medgik over 500 læs. Herover er møllekroppen muret op af brændte tegl. Møllehatten er tækket med spåner af lærketræ.
Vingerne var til manuel svikning, ligesom hatten blev krøjet (drejet) manuelt.

Da kundemølleriet (maling for bønderne af deres eget korn) efterhånden tog af, og der blev malet mere med salg for øje, blev der i 1907 bygget en stor lagerbygning, hvor der også blev installeret kornrensningsanlæg.

H.P. Mikkelsen døde i 1919, og møllen blev overtaget af sønnen Johannes Mikkelsen. Johannes startede med at anskaffe en vindrose, der kunne styre møllen efter vindretningen. To af vingerne fik klapper i stedet for de gamle kludesejl. Det blev hurtigere at regulere sejl, så mølleren kunne koncentrere sig om møllens kværne. To år efter blev der råd til at sætte klapper på de to sidste vinger, samtidig med at en ny støbejernsaksel blev lagt op. Maskineriet blev moderniseret med blandt andet valsestol i 1929, og den lille hjælpemotor fra 1904 blev udskiftet i 1939 og igen i 1961.

Efter Johannes Mikkelsen overtog hans søn, Anthon Mikkelsen, møllen i 1956. Den almindelige drift ophørte i 2003, da Anthon stoppede pga. alder. Sønnerne Finn og Jesper fortsatte dog med at holde møllen åben for turister, men der males ikke længere mel.

Teknisk indretning:
Årsdale Mølle har et meget rigt mølleinventar, der er beregnet på det man kalder halvhøjt mølleri. En del af udmalingen foregår på valsestole og andet på stenkværne. Sigtningen foregår bl.a. ved hjælp af en meget velbevaret Bunge-sigte, der er en rund plansigte opfundet af møllebygger Wilhelm Bunge i Lübeck. De blev bl.a. fabrikeret af maskinfabrikken Hoerde i Wien. Kuremøllen har en lignende sigte, som det fortælles blev købt hos Østbornholms Maskinfabrik (Pedersen) i Svaneke.