Nr. Jernløse Mølle

Nr. Jernløse Mølle  

Adresse: Møllebakken 2, 4420 Regstrup .
55.663656 N, 11.621668Ø

Historie:

I 1853 opførtes en hollandsk mølle på Nørrevold i København. Den stod ved Skt. Pedersstræde, hvor den blev bygget som erstatning for en 1600-tals stubmølle på Helmers bastion.
Da voldene i 1800-tallet havde mistet deres strategiske betydning, blev de sløjfet og hermed forsvandt også nogle af hovedstadens møller, der typisk var placeret på voldene for at komme op i vind.
Møllen i Skt. Pedersstræde blev således solgt til flytning i 1885. Køberen var gårdejer Niels Peter Rasmussen, Nr. Jernløse, som på hestevogne fik transporteret møllen de ca. 70 km til Nr. Jernløse.

I 1901 blev kornmølleriet udvidet med et savværk, og i 1920 blev der bygget et pænt stort magasin til møllen. I 1922 blev møllen moderniseret og blev forsynet med vindrose og klapper på vingerne. Disse foranstaltninger lettede møllerens arbejde meget.

Under en storm i 1954 mistede møllen sine vinger, og da mølleriet på dette tidspunkt var meget lidt rentabelt, blev der ikke sat vinger op igen. I stedet fortsatte man mølleriet udelukkende ved el-kraft.

I 1979 begyndte man at restaurere møllen som et kommunalt beskæftigelsesprojekt under Nationalmuseets Mølleudvalgs opsyn. Møllen skulle føres tilbage til den tilstand, den havde før 1922. Det har bl.a. betydet, at man ikke har retableret vindrosen og klapvingerne, men har givet den manuel krøjning og almindelige kludsesejl. I 1981 blev vingerne monteret, og i 1993 overgav Jernløse kommune møllen til den selvejende institution "Nr. Jernløse Møllelaug", der i dag står for drift og vedligeholdelses af møllen.

Et møllelaug sørger for, at der igen males mel på møllen, ligesom det er dem, der viser den frem for publikum.

Teknisk indretning:

Remtrukket Reformsigte fremstillet i Odense
Møllen er en gallerihollænder med muret undermølle og ellers af træ med spåntækning. Regnet nedefra er den indrettet med: broloft, kværnloft, hejseloft og hat. Galleriet sidder i højde med broloftet.


Møllen har tre kværne: 2 skråkværne - den ene med en "Reform" sigte til mel, og en skallekværn til gryn. Stjernehjul og drev sidder lige over kværnene, som der er normalt på Sjælland.
Af mere moderne inventar, som fik i lov at blive i møllen ved restaureringen er en grynbrækker.