Løve Mølle

Løve Mølle  

Adresse: Knudstrupvej 6A, 4270 Høng
55.484182 N 11.292220 ØHistorie:

I 1860 blev der bygget en ottekantet hollandsk mølle med galleri på Kappelsbjerg. Den blev bygget af kromanden Søren Christensen, der også var landmand og bager. Med en mølle kunne han nu male sit eget korn til mel, der kunne bruges i hans bageri.
Denne mølle brændte i januar 1881, men blev straks genopbygget. Møllebyggeren, Søren Peter Jespersen, havde haft tømmer til Mullerup Mølle liggende klar. Det blev nu i stedet brugt i Løve.
Den nye mølle måler 19 m fra jord til spidsen af hatten. Vingerne er godt 21 m lange fra vingespids til vingespids.

Prinsen og Løve Mølle:
Prins Christian, den senere Chr. X. var i sine unge dage officer sammen med Carl Emil Appeldorns sønner på Løvegård, og prinsen siges at have været på besøg i møllen flere gange. Af en håndskrevet notits over det vestre vindue på kværnloftet hedder det, at: ”Fredagen den 28. December 1898 havde vi besøg af Prins Kristian og Hr. Appeldorns Sønner”.

I 1917 solgte Oluf Jørgensen mølle og bageri til ”Brugsforeningen for Gierslev Sogn og Omegn”. Brugsforeningen drev nu møllen ved hjælp af forpagtere, indtil de i 1923 solgte den til forpagter Ole Pedersen for 14.000 kr.
Ole Pedersen lod i 1927 installere en dieselmotor i møllen, hvilket skulle vise sig at blive til nytte, da lynet i 1930 slog ned i en vinge.

Teknisk indretning:

Løve Mølle blev oprindeligt bygget til manuel krøjning (drejning af hatten), men blev i 1913 forsynet med vindrose. De gamle vinger til kludesejl blev ved samme lejlighed udskiftet med klapvinger.
I 1910 installerede den daværende ejer, Oluf Jørgensen en petroleumsmotor i et motorhus ved siden af møllen.
Møllen har et rigt maskineri, hvoraf en del er nyt. Der er også en fin automatvægt og en nyere Westrup rensemaskine.