Højsager Mølle

Højsager Mølle  

Adresse: Højsagervej 8, 3480 Fredensborg

55.973414 N 12.450943 Ø

 

Historie:

Højsager Mølle blev opført i 1870 af møllebygger Steen fra Helsingør. Bygherren var gårdejer Jørgen Petersen, ”Lundegaard”, Højsager, der ansatte sønnen Jens Jørgensen som bestyrer af møllen.

I 1902 byggede den daværende ejer H. C. Petersen en magasinbygning og en høkerforretning i tilknytning til møllen. Der blev også anskaffet et lokomobil, så møllen kunne male i stille vejr. Lokomobilet blev erstattet af en petroleumsmotor i 1910, der igen blev erstattet af en dieselmotor i 1923.

I 1960 købte møllebygger Holger Christensen møllen. Han blev den sidste rigtige møller på Højsager. Møllen lukkede i 1972. Møllen blev da købt af Bevaringsforeningen Fredensborg, der påtog sig istandsættelsen møllen. De blev dog ikke færdige, før man i 1979 forærede møllen til Fredensborg-Humlebæk kommune, som så påtog sig at færdiggøre restaureringen bl.a. med nye vinger og ny spåntækning.
I 1985 blev Højsager Mølle genindviet som museumsmølle. I 2002 måtte man dog i gang med større restaureringesopgaver - udskiftning af tandkransen, reparation af vindrose etc.
Et uheld kommer sjældent alene, og i 2005 mistede møllen sine vinger under en januarstorm.  Møllen er dog i dag (2022) køreklar.


Teknisk indretning:

Højsager Mølle hører til den relativt lille gruppe af møller, der har et kamhjul (tandhjul) som krondrev. Langt flere møller har et stokkehjul som krondrev.Højsager Mølle og filmen
Den populære film "Den Gamle Mølle På Mols" blev i 1953 optaget i og omkring møllen. Også senere har møllen været at se i flere film – og børne-tv udsendelser.