Dorf vand- og vindmølle

Dorf vand- og vindmølle  

Adresse: Storskovvej 38, 9330 Dronninglund

57.221276 N 10.284848 Ø


Historie:

Dorf vandmølle er nævnt første gang i 1664. Den var fæstemølle under Dronninglund indtil 1806, hvor den blev købt fri af fæsteren. Det var dog for stor en mundfuld for ham, og da han døde i 1833, var han atter fæstemøller i Dorf. Sønnen Jens Jensen købte møllen efter faderens død, og siden har den været i samme slægts eje, indtil Try Museum overtog den i 1997 og indrettede museum i møllegården.


I 1880'erne blev dansk landbrug lagt om til større husdyrhold, og nu skulle der males langt mere foderkorn. Derfor fik møller Jensen i 1887 opført en vindmølle som hjælpemølle. Vindmøllen blev opført af møllebygger Jens Peter Jensen i Gerå.

I vandmøllen blev vandhjulet udskiftet med en Mahler turbine i 1922. Med turbinen blev der fremstillet elektricitet til gården, der samtidig fik et helt nyt og smukt stuehus tegnet af arkitekten Charles Jensen, Nørresundby.


Teknisk indretning:

Vandmøllen drives af en Mahler turbine (Francis type), der er fremstillet i Horsens. Der er en kværn med støbte sten, en ret speciel hjemmefremstillet triør med børster (til rensning af korn), en blæser og en sigte.

Vindmøllen er en lille jordhollænder med manuel krøjning og vinger med kludesejl. Den har 4 etager, men med et ekstra bjælkelag over stjernehjulet.


En del af gangtøjet i vindmøllen er af støbejern, mens akslen er af træ med jernhoved. Der er to kværne, én med rhinske møllesten og én med støbte, en skallekværn, en blæser og en meget simpel faldrørssigte (se tv.). Den består af et firkantet trærør med et indbygget sold.