Sillerup Mølle

Sillerup Mølle  

Adresse: Sillerup Møllevej 33, Sillerup, 6100 Haderslev
55.3106 N, 9.5764 Ø


Historie:

Da mølleriet i Danmark blev et frit erhverv ved lov af 1852, kom loven ikke til at gælde i hertugdømmerne Slesvig og Holsten. her havde restriktionerne i forbindelse med udøvelsen af møllererhvervet været langt strengere end i resten af Danmark, og det førte sidst i 1850'erne til en situation, hvor der var alt for få mølle til at betjene bønderne i det nuværende Sønderjylland.
Der blev efter megen parlementeren givet tilladelse til opførelse af en række hollandske møller i Sønderjylland. En af dem var Sillerup mølle, der blev bygget i 1859 som den eneste danske 8-kantede murmølle uden for Bornholm.

Møllen blev opført for den kun 27-årige Laue Enevoldsen af hans fætter, møllebygger Niels Kjær, Nr. Bjært. Den var fra start forsynet med et usædvanlig rigt rigt maskineri.
I 1927 blev der installeret en 30 HK Deutz dieselmotor.
Møllens aktiviteter faldt gradvist gennem 1950'erne for helt at ophøre i 1960'erne. Den sidste møller, Thomas Freese døde i 1983, og efter hans død påbegyndte man en gennemgribende restaurering.

Teknisk indretning:

Sillerup Mølle krøjes (drejes) manuelt og har vinger til almindelige kludesejl. Den har stadig sin oprindelige vingeaksel af jern, og er i det hele taget forsynet med flere jerndele end de fleste møller fra 1850'erne. Maskineriet omfatter i dag tre skråkværne, en skallekværn til gryn og en motorkværn, der blev indsat i 1920'erne. Der, hvor motorkværnen står i dag, var der oprindeligt en ekstra skallekværn. Alt tilbehør til grynlanlæg (grynsorterer og grynvigte) er bevaret og det samme er sigten med silkeflor til fint hvedemel.

I bunden af møllen findes et velbevaret boghvedeanlæg, som også stammer fra opførelsestidspunktet.